Pöhinä-hanke

Sekä kyläyhdistys että palvelujen kehittämisyhdistys ovat ilmoittautunut mukaan YHYRES Ry:n uuteen hankkeeseen, jolla pyritään saamaan lisää positiivista pöhinää kyliin. 

Kyläyhdistyksen alahankkeessa kylätalolle hankitaan kiinteästi asennettava äänentoistojärjestelmä. Tämä helpottaa erilaisten tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämistä.

Tuuralan palvelujen kehittämisyhdistys hankkii alahankkeensa puitteissa kaffilanrantaan ulkokuntoiluvälineitä.

Molemmat hankkeet on hyväksytty YHYRES Ry:n toimesta, lopullinen toteutuslupa pitäisi tulla ELY-keskukselta kesäkuun aikana.